VIDEO 8. SEIN UND HABEN ALS HILFSVERB – TRỢ ĐỘNG TỪ SEIN VÀ HABEN

✈️Trong video trước, WBS đã giới thiệu cho các bạn 1 chức năng của động từ “Sein” và “Haben” như 1 động từ chính.Trong số lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 1 chức năng khác của “SEIN” und “HABEN” là trợ động từ trong thì quá khứ – Sein und Haben als Hilfsverb im Perfekt. Tập 8: https://www.youtube.com/watch?v=N_NW2zHNyFs