VIDEO 8. SEIN UND HABEN ALS HILFSVERB – TRỢ ĐỘNG TỪ SEIN VÀ HABEN

✈️Trong video trước, WBS đã giới thiệu cho các bạn 1 chức năng của động từ “Sein” và “Haben” như 1 động từ chính.Trong số lần này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 1 chức năng khác của “SEIN” und “HABEN” là trợ động từ trong thì quá khứ – Sein und Haben als Hilfsverb im Perfekt. Tập 8: https://www.youtube.com/watch?v=N_NW2zHNyFs  
Bạn thích bài viết này chứ?
5/5

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Các Bài Viết Liên Quan

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN NGAY BÂY GIỜ