VIDEO 3 – NOMINATIV, AKKUSATIV ODER DATIV (A1/A2)

Nom, Akk hay Dativ có lẽ là 3 cụm từ ám ảnh tất cả các bạn đã, đang và sẽ học tiếng Đức, đặc biệt là các bạn mới bắt đầu học tiếng Đức. Trong video số 3 này, WBS sẽ giúp các bạn phân biệt các cách trong tiếng Đức nhé!
Bạn thích bài viết này chứ?
5/5

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Các Bài Viết Liên Quan

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN NGAY BÂY GIỜ