10 lỗi ngữ pháp khi viết đơn xin việc mà người Đức cũng sai

1.Đặt sai dấu nháy đơn (‘) Đặt sai dấu nháy đơn là một thảm họa. Trong tiếng Anh, dấu nháy đơn thường được gắn với “s” (‘s). Trong tiếng Đức, dấu nháy đơn chỉ nên rút ngắn để dễ đọc hơn. 2.Sử dụng “scheinbar” đúng cách Mặc dù “scheinbar” và “anscheinend” được sử dụng khá […]