Category: Hoạt động ngoại khoá

Học sinh của WBS Training Việt Nam

Chương trình teambuilding của WBS Training Việt Nam

Cuối tháng 10/2019 vừa qua, WBS Training Việt Nam đã tổ chức một buổi teambuilding cho tất cả các bạn học viên của chúng tôi. Chương trình được chuẩn bị kỹ lương, với mục tiêu gắn kết tất  cả 120 bạn học viên từ tất cả các trình độ học

Đọc thêm »

Tư vấn miễn phí