Category: Chuyển động cùng WBS

WBS TRAINING Việt Nam ký kết hợp tác với trường Cao đẳng y tế Phú Thọ – Mở ra hướng đi mới cho Sinh viên ngành Điều dưỡng sau khi ra trường

Ngày 28/12/2020, tại Phú Thọ đã diễn ra Hội nghị ký kết hợp tác giữa Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ và WBS Training Việt Nam nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên và hướng tới sự hợp tác trong lĩnh vực để đào tạo nguồn

Đọc thêm »

Tư vấn miễn phí

TRI ÂN KHÁCH HÀNG CUỐI NĂM

tặng 100% học phí

CHO TOÀN BỘ KHÓA A1

Thời gian và số lượng giới hạn