Day: September 4, 2020

HỌC VIÊN B2 – KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH NHƯ AI

Tiếp nối chuỗi thuyết trình về chủ đề Grün Leben – Sống xanh cùng WBS, các bạn học viên B2 đã thử thách khả năng tiếng Đức của mình khi phải xử lý các tình huống khác nhau sao cho giải pháp đưa ra đều phải thân thiện với môi

Đọc thêm »

Tư vấn miễn phí