Day: November 15, 2019

WBS Training Việt Nam

Đoàn doanh nghiệp Đức về làm việc cùng WBS Training Việt Nam

Đoàn doanh nghiệp Đức hiện đang có chuyến công tác tại Việt Nam cùng các thành viên của WBS Training Việt Nam. Đoàn công tác lần này gồm có: 🇩🇪Trường Xây dựng: Trường ABZ Bau Holleben (Hiệu trưởng Kerstin Stephanie König và Trưởng phòng đào tạo Maik Steinmetz) 🇩🇪 Trường Điều

Đọc thêm »

Tư vấn miễn phí